Monthly Archives: Lipiec 2021

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Uczniowie klas ósmych uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu ósmoklasisty. Z wszystkich przedmiotów jesteśmy powyżej średniej krajowej: j. polski 63% (3% powyżej średniej krajowej),...   Więcej

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie