IX ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

4 października odbył się w naszej szkole po raz pierwszy Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. W akcji uczestniczyli uczniowie klas III – VIII. Każdy chętny uczeń mógł zdać egzamin ze znajomości tabliczki mnożenia. Wystarczyło odpowiedzieć poprawnie na pięć losowo wybranych zadań. W przypadku popełnienia choćby jednego błędu egzamin był niezdany. Każdy, kto udzielił pięciu poprawnych odpowiedzi otrzymał tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia. W akcji wzięło udział 104 uczniów, zaś pozytywnie ukończyło go 60 uczniów. Serdecznie gratulujemy! Egzaminatorami byli uczniowie wytypowani przez koordynatorów szkolnych. W grupie klas III-V w gronie egzaminatorów znaleźli się: Franciszek U. z kl. IIIb, Marta M. z kl. IVa, Marcel M. z kl. Va, zaś w grupie klas VI-VIII uczniów egzaminowali: Szymon Sz. i Roksana B. z kl. VIIa. Pierwsze kroki egzaminatorzy skierowali do gabinetu pana dyrektora, który zdał egzamin wyśmienicie.  Podobnie jak i pani Elżbieta J. – sekretarz szkoły. Gratulujemy! Pragniemy serdecznie podziękować dyrekcji placówki za zgodę na zorganizowanie akcji, uczniom pełniącym rolę egzaminatorów za rzetelne wywiązanie się ze swojej roli, nauczycielom za umożliwienie przeprowadzenia akcji oraz uczniom za chęć wzięcia w niej udziału. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i mamy nadzieję, że za rok pobijemy tegoroczny wynik!

                                                                                                                 Koordynatorzy szkolni:

Beata Młyńska

Anetta Praska – Wenderlich

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie | Projekt i realizacja: Baltic Trend - projekty marketingowe