AWARIA SIECI WODNEJ PRZY SZKOLE

Informujemy czujnych mieszkańców Pępowa, Rodziców naszych uczniów i samych uczniów zaniepokojonych wypływającą wodą spod schodów wejściowych, że w sobotę od samego rana Dyrektor szkoły zajmował się niepokojącą sytuacją. Na miejsce przybył specjalista, któremu trudno było zlokalizować i jednoznacznie stwierdzić, skąd i jaka woda wypływa. Sieć wewnątrz szkoły działa poprawnie. Trzeba było poczekać i monitorować zdarzenie. W związku z tym, że woda cały czas się sączyła –  już dzisiaj (a nie jak wcześniej informowano, że w poniedziałek) przystąpiono do usuwania awarii. Dziękujemy Państwu za czujność i szybką reakcję. Dobrze wiedzieć, że są LUDZIE, którym zależy na szkole.

20210522_200540

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie