EGZAMINY ROZPOCZĘTE – 25.05.2021R

Dzisiaj punktualnie o godz. 9.00 nasi ósmoklasiści przystąpili
do Egzaminu Ósmoklasisty.
Pierwszego dnia uczniowie mierzą się z językiem polskim,
a w kolejnych – z matematyką i językiem angielskim lub innym obcym.

W naszej szkole do egzaminu przystąpiło 27 uczniów z klasy VIIIa, której wychowawczynią jest pani Maria Laskowska

oraz 24 uczniów z klasy VIIIb, gdzie wychowawstwo pełni

pani Dorota Bobrowska-Kaźmierczak

GALERIAEGZAMIN ÓSMOKLASISTY

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie