GMINNE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ – SZACHY – W NASZEJ SZKOLE

W dniu 27 września 2022 roku w naszej szkole odbyły się Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Szachy. W turnieju udział wzięły trzy szkoły: Żukowo, Skrzeszewo i Pępowo. Z naszej szkoły w konkurencji wystartowało 10 uczniów pod opieką pana Ryszarda Peeka.

Uczniowie z naszej szkoły zajęli w obu kategoriach (dziewcząt i chłopców) II miejsca.

Zwycięzcami zostali uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie, których trenerem był pan Ryszard Wicki.

III miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa im. ks. dra Stanisława Sychowskiego ze Skrzeszewa.

Medale wręczył wszystkim uczestnikom dyrektor szkoły pan Zenon Byczkowski.Wszyscy uczestnicy otrzymali medale ufundowane przez OKiS w Żukowie oraz słodki poczęstunek – niespodziankę, który przygotował dyrektor szkoły.

SZACHY '22GALERIA

 

 

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie