GRA TERENOWA „WESTERPLATTE – ZNAJDŹ KLUCZ DO HISTORII”

 

16 kwietnia 2018 r. uczniowie klas III A i III B wzięli udział w grze terenowej na Westerplatte, zorganizowanej przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Celem gry było przybliżenie trzecioklasistom historii Westerplatte i zapoznanie z obiektami znajdującymi się na półwyspie.

Uczestnicy zostali podzieleni na cztery grupy, z których każda otrzymała zadania, których wykonanie z kolei pozwoliło na otrzymanie wskazówek do rozszyfrowania tajnej depeszy. Uczestnictwo w grze pozwoliło efektywnie połączyć zdobywanie wiedzy, zabawę i pracę w zespole. W czasie wykonywania zadań, rekonstruktorzy pokazywali dzieciom wyposażenie i umundurowanie żołnierzy  z okresu II wojny światowej, przeprowadzali musztrę, uczyli opatrywać rany. Dodatkową atrakcją był przejazd drezyną historyczną trasą kolejową.

Katarzyna Cieplińska

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie