KURATORYJNY KONKURS INFORMATYCZNY

W ostatnim czasie w naszej szkole odbywały się eliminacje do kuratoryjnych konkursów przedmiotowych. Konkursy przeprowadzone zostały z zachowaniem obostrzeń w związku z panującą pandemią. Dzisiaj tj. 10 grudnia 2020 roku o godz. 14.00 uczniowie klas IV-VIII przystąpili do szkolnych eliminacji z informatyki. Na rozpoczęciu konkursu gościliśmy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żukowie pana Witolda Szmidtke, który pogratulował uczniom chęci sprawdzenia swoich umiejętności i zweryfikowania wiedzy z przedmiotu informatyka i  życzył powodzenia.

Lucyna Wróbel

Maria Byczkowska

KONKURSKONKURS KURATORYJNY - INFORMATYCZNY

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie