LIST POMORSKIEGO KURATORA

List Pomorskiego Kuratora Oświaty z okazji zakończenia roku szkolnego

LINK    https://www.kuratorium.gda.pl/list-pomorskiego-kuratora-oswiaty-z-okazji-zakonczenia-roku-szkolnego-2/

 

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie