LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO KLAS I W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. PPOR. KLEMENSA WICKIEGO W PĘPOWIE

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W LINKU PONIŻEJ:

Lista kandydatów do klasy I

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie