NAJMŁODSI W AKCJI SPRZĄTANIE ŚWIATA

Najmłodsi uczniowie z naszej szkoły też razem ze swoją Panią włączyli się do akcji

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie