NASI UCZNIOWIE NA MSZY ŚW. ROZPOCZYNAJĄCEJ NOWY ROK SZKOLNY

W dniu 3 września nasi uczniowie w strojach regionalnych wzięli udział we Mszy św. inaugurującej NOWY ROK SZKOLNY 2021/22. Mszę celebrował ksiądz proboszcz Czesław Las. Z uczniami udział wzięli również nauczyciele oraz dyrektor szkoły.

 

GALERIAMy button tagline...

12

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie