PALMY WIELKANOCNE

W piątek  23.03.2018r i w sobotę 24.03.2018r. uczniowie Parafialnego Koła Caritas parafii Miłosierdzia Bożego  i Szkolnego Koła Caritas z Żukowa oraz Szkolne Koło Caritas z Pępowa robili wspólnie palemki wielkanocne.
Natomiast w niedzielę wspólnie je sprzedawali za dobrowolną ofiarą. Uzyskany dochód będzie przeznaczony na wyjazd szkoleniowo – integracyjny  do Ostrzyc w kwietniu bieżącego roku. Na wszystkim czuwał  ks. Czesław Las.
Dziękujemy serdecznie nauczycielom za okazaną pomoc A. Łapie i J. Giezek.
Opiekunowie B. Dawidowska i Joanna Wenta

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie