WSPARCIE DLA RODZINY GRUBA – OD PRZEDSIĘBIORCÓW

W dniu 2 czerwca 2021 roku w obecności Sołtysa Małkowa pani Elżbiety Gruba

i przedstawiciela „Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. ppor. Klemensa Wickiego

w Pępowie” – Marii Byczkowskiej,

poszkodowanej rodzinie, którą wspieramy po wybuchu gazu w ich domu darowizny wsparcia przekazał pan  Grzegorz Bucior – inicjator pomocy – dyrektor generalny PPPiP

Firma  „Polskie Północne Pierze i Puch Sp. z o.o.” przekazała 6 puchowych kołder, a darowiznę celową    w kwocie 5 tys. złotych (wpłaconą na konto pomocnicze naszego STOWARZYSZENIA)  państwo Gruba otrzymali od

PRZYPOMINAMY! poszkodowanych można wspierać do 6.06.2021 r.wpłacając datki na konto:

81 8345 0006 2011 0204 6592 0004

20210602_130355

20210602_130335

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie