POŻEGNANIA CZAS

Na uroczystym apelu kończącym rok szkolny 2020/21,  przy niezapomnianej atmosferze żegnaliśmy nie tylko naszych ósmoklasistów, ale również odchodzących emerytów,  którzy z rąk Dyrekcji szkoły  przyjęli gratulacje oraz pamiątkowe, wygrawerowane zdjęcie szkoły z życzeniami i kwiaty. Cała społeczność szkolna pani Danucie i pani Amelii zaśpiewała „Sto lat”.

Natomiast najlepsi absolwenci otrzymali listy gratulacyjne i  nagrody rzeczowe od Burmistrza Gminy Żukowo pana Wojciecha Kankowskiego, a wręczył je Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie pan Witold Szmidtke. Wychowawczynie – Maria L. i Dorota B-K, dyrektor szkoły oraz przewodniczący RM wręczyli wyróżniającym się uczniom nagrody książkowe, ufundowane jak co roku przez „Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły”…

Po raz pierwszy w historii szkoły wręczono statuetkę najlepszemu absolwentowi –  otrzymał ją Marcin Skrzypkowski z klasy VIIIb, który również jako pierwszy pojawi się w GALERII SZKOŁY. Uczniów klas ósmych pożegnali bardzo wzruszającym programem również ich młodsi koledzy z klas VIII…

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie