PROJEKT E-TWINNING – CHRISTMAS ORNAMENTS, CZYLI OZDOBY BOŻONARODZENIOWE Z RÓŻNYCH KRAJÓW

PROJEKT E-TWINNING – CHRISTMAS ORNAMENTS, CZYLI OZDOBY BOŻONARODZENIOWE Z RÓŻNYCH KRAJÓW

Na tablicy ogłoszeń pojawiły się już wszystkie ozdoby od dzieci ze szkół z następujących krajów:  Grecji, Turcji, Chorwacji, Węgier, Portugalii, Włoch, Cypru, Holandii, Czech, Litwy oraz trzech szkół z Polski. Dzięki programowi E-twinning udało się nawiązać kontakt z nauczycielem z Grecji, twórcą powyższego projektu. Projekt polegał na przygotowaniu ozdób bożonarodzeniowych, a następnie wysłaniu ich do szkół partnerskich. Dzięki takiej wymianie mogliśmy ozdobić szkolny korytarz dekoracjami z różnych krajów. Wysyłaliśmy także życzenia w języku angielskim. To świetna „lekcja” uświadamiająca nam, że znając język angielski możemy porozumiewać się z ludźmi z całego świata.

A czym jest E-twinning?

ETwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. Tematykę projektu łatwo dostosować do możliwości i zainteresowań uczniów i szkoły oraz aktualnie omawianych treści. Program jest niezwykle elastyczny – projekty mogą ewoluować nawet w trakcie realizacji. Uczniowie biorący udział w projektach są bardziej zmotywowani do nauki, zwłaszcza języków obcych, informatyki oraz pozostałych przedmiotów z zakresu współpracy. (http://www.etwinning.pl/czym-jest-etwinning/)

 

Joanna Witt-Szymerkowska

 

GALERIAPRACE

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie | Projekt i realizacja: Baltic Trend - projekty marketingowe