REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

WAŻNE INFORMACJE

ZE STRONY MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

I KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

PRZYPOMINAMY

INFORMACJE ZE STRONY KURATORIUM W GDAŃSKU

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

PREZENTACJA

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie | Projekt i realizacja: Baltic Trend - projekty marketingowe