ROBOTYKA

Zajęcia z Robotyki w ramach projektu „Dzieciaki Bystrzaki” będą się odbywać w następujących dniach:
grupy  R1 i R2 – czwartek w godz. 13:45-17:00

05/10/17
26/10/17
16/11/17
07/12/17
11/01/18
15/02/18
08/03/18
05/04/18
26/04/18

grupa R3  – środa w godz. 14:30 – 17:40

18/10/17
22/11/17
20/12/17
24/01/18
07/03/18
04/04/18
09/05/18
30/05/18

*Odbiór dzieci z zajęć odbywa się we własnym zakresie

Nadesłane: Karina Mąka

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie | Projekt i realizacja: Baltic Trend - projekty marketingowe