ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2021/22

W linku poniżej znajduje się harmonogram:

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021

W razie niepogody rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w wyznaczonych wcześniej klasach z wychowawcami.

Tylko do zerówek i klas pierwszych może przyjść na rozpoczęcie nowego roku szkolnego jeden rodzic ucznia.

1 września 2021roku nasi uczniowie będą mogli wejść do budynku szkoły czterema wejściami:
kl. 0a,0b, 0c, Ia,Ib, Ic, IIa,IIb – wejście w nowej cz. szkoły,
kl. IIc, IIIa.IIIb, IVc – wejście od strony świetlicy,
kl. IVa, IVb, Va, Vb, VIa, VIb – wejście przez szatnię od strony boiska,
kl. VIIa, VIIb, VIIc, VIIIa,VIIIb, VIIIc – głównym wejściem do szkoły.

Przypominamy rodzicom, uczniom i nauczycielom o obowiązującym w dalszym ciągu na terenie szkoły i wokół niej reżimie sanitarnym.

 

Nadesłane wicedyrektor szkoły.

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie