ŚLUBOWANIE I PASOWANIE PIERWSZAKÓW

Pasowanie na ucznia

W dniu 11 października 2017r. odbyło się w naszej szkole uroczyste pasowanie na ucznia – dzieci  z klas pierwszych są już pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły!

W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom, uczyć się tego, co piękne i mądre. Po złożeniu ślubowania pan dyrektor Ryszard Peek dokonał symbolicznego pasowania na ucznia wypowiadając zdanie: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie ”  i dotykając ołówkiem ramion pierwszoklasistów.

Zanim jednak maluchy zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej musiały zdać egzamin przygotowany przez duszki naszej szkoły. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz udzielenie odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań. Po zakończonym egzaminie jeden z duszków  stwierdził: „Cóż tu powiedzieć – egzamin zdany! Takich pierwszaków chętnie witamy!”

Po uroczystym pasowaniu, na dzieci czekały liczne niespodzianki i podarki przygotowane m.in. przez Koło Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie, rodziców i ludzi dobrej woli. Niespodziankę swoim młodszym kolegom sprawili uczniowie klas II, których przedstawiciele wręczyli pierwszoklasistom przygotowane podarki. Następnie przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcia  z przybyłymi na uroczystość gośćmi, na życzenia, podziękowania, uściski i pyszny tort, który czekał na dzieci w ich klasach.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców, dziadków, bliskich. Pięknie zaśpiewane piosenki, z przejęciem wyrecytowane wiersze, wycisnęły niejedną łezkę z oczu bliskich.

Ten dzień na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich.

                                                                                                                              Beata Młyńska

GALERIAŚLUBOWANIE

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie | Projekt i realizacja: Baltic Trend - projekty marketingowe