SPOTKANIE Z POLICJANTEM

W czwartek 10 stycznia 2019r. odbyło się spotkanie dla kl. II z Panem policjantem – dzielnicowym Pępowa Radosławem Ujmą,  który opowiadał o bezpieczeństwie na drodze           oraz o bezpiecznych feriach.
Na zakończenie rozdał dzieciom odblaski.
Joanna Wentaczwartek-1 czwartek-3

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie