SUKCES DZIECI – KONKURS ALFIK

23 listopada 2022 r. po raz pierwszy w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Alfik organizowany w ramach programu Łowcy Talentów – Jersz. Inicjatywą programu jest wsparcie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie odkrywania oraz rozwijania uzdolnień i talentów uczniów, a także kształtowania ich kompetencji osobistych. Celem programu jest promocja talentów i integracja zdolnej młodzieży oraz rozbudzanie zainteresowań matematycznych, językowych, humanistycznych poprzez intelektualne i twórcze współzawodnictwo. W XXVIII edycji Alfika Matematycznego wzięło udział ponad 44 tysiące uczestników, wśród których było ponad 2 tysiące uczniów z województwa pomorskiego. Do współzawodnictwa przystąpiło 37 uczniów z naszej szkoły z klas IV-VI. Uczestnicy zmierzyli się z 30 pytaniami jednokrotnego wyboru, które wymagały umiejętności logicznego myślenia, sprytu i kojarzenia faktów.

Najlepsze wyniki w naszej szkole uzyskali:

Franciszek Ulenberg, kl. VIa – dyplom uznania za bardzo dobry wynik, II miejsce
w województwie pomorskim (32 miejsce w kraju);

Dawid Ulenberg, kl. Va – dyplom uznania za bardzo dobry wynik, IX miejsce
w województwie pomorskim (170 miejsce w kraju);

Maciej Maślanka, kl. VIa – IV miejsce w województwie pomorskim (138 miejsce w kraju);

Mateusz Redzimski, kl. VIb – XI miejsce w województwie pomorskim (341 miejsce w kraju)

Zofia Bladowska, kl. Va – XII miejsce w województwie pomorskim (281 miejsce w kraju)

Berenika Molenda, kl.Vb – XIII miejsce w województwie pomorskim (285 miejsce w kraju)

Jan Wąsik, kl. VIa – XIII miejsce w województwie pomorskim (414 miejsce w kraju)

Bogusław Rudnik, kl. Va – XIX miejsce w województwie pomorskim (474 miejsce w kraju).

Wszystkim uczestnikom dziękuję za zaangażowanie w przygotowanie się to konkursu i udział w zajęciach „GŁÓWKA PRACUJE – mogę lepiej, mogę więcej”.

Gratuluję wysokich wyników oraz życzę sukcesów w kolejnych konkursach.

Anetta Praska-Wenderlich

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie