ŚWIĘTO PATRONA NASZEJ SZKOŁY

Święto Patrona ppor. Klemensa Wickiego odbyło się już tradycyjnie 14 października 2021 roku. W br. było bardziej uroczyste, gdyż został poświęcony obelisk, ufundowany przez Bogdana Janickiego – Syna naszego Patrona. Do poświęcenia obelisku  w Czeczewie przygotowani byliśmy już rok temu, ale ze względu na panującą pandemię musieliśmy uroczystość odwołać. Na cmentarzu przykościelnym do tej pory stał stary obelisk ufundowany przez braci ppor. Klemensa Wickiego, ale Syn zdecydował o postawieniu nowego. Stary został przeniesiony 22 lipca 2020 roku na klomb przyszkolny.

Po uroczystościach szkolnych (Ślubowaniu i Pasowaniu) tradycyjnie już zaproszeni goście, chętni uczniowie klas ósmych, dzieci w strojach regionalnych i nauczyciele udali się na uroczystą Mszę św. do Kościoła pw. św. Józefa w Czeczewie. Mszę koncelebrowali ks. prałat Stanisław Gackowski (kiedyś nasz nauczyciel religii), ks. dziekan Czesław Las – proboszcz naszej parafii oraz ks. Józef Kuchta – proboszcz parafii w Czeczewie. Po nabożeństwie nastąpiło uroczyste poświęcenie obelisku i odsłonięcie, a uczniowie przedstawili krótki program artystyczny. Na zakończenie głos zabrali Pan Bogdan Janicki oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie pan Witold Szmidtke.

GALERIAŚWIĘTO PATRONA

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie