TEATR PROFILAKTYCZNY

TEATR PROFILAKTYCZNY  „ Kłopoty Misia Zdzisia”

W dniu 31 maja 2017r. odbył się teatr dla uczniów kl. 0 –III

Była to bajeczka promująca zasady bezpieczeństwa w różnych sytuacjach oraz propagująca działania pro – zdrowotne ( zdrowe żywienie, ruch fizyczny).

Łatwowierność i naiwność dziecka są często przyczynami kłopotów. Dlatego też niezbędne jest wyrobienie w dziecku odruchu nieufności wobec osób nieznajomych.

Bardzo ważnym tematem jest także sztuka asertywnego zachowania. Również niebezpieczeństwo na drodze i zapobieganie wypadkom drogowym. Korzystanie z urządzeń elektrycznych, niekontrolowane zażywanie leków, picie nieoznakowanych napojów.

Te elementy zawarte były w widowisku.

Joanna Wenta

GALERIATEATR

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie | Projekt i realizacja: Baltic Trend - projekty marketingowe