TEATR PROFILAKTYCZNY

W dniu 12.09.2018r odbył się profilaktyczny program teatralny  –

  1. TO SZKODZI ZDROWIU”dla kl. I – V

Spektakl jest profilaktycznym programem teatralnym, który w bardzo widowiskowej formie scenicznej traktuje o szkodliwości stosowania wszelkich używek: alkoholu, nikotyny, dopalaczy. Ten z pozoru powszechnie bagatelizowany przez wielu młodych ludzi nawyk może przeradzać się w trwałe uzależnienia.

Program adresowany jest do uczniów szkoły podstawowej. Spotykany jest
z życzliwym odbiorem zarówno wychowawców, jak i przede wszystkim uczniów.

W formie teatralnej zabawy w przystępny i atrakcyjny dla dzieci sposób, uświadamia najmłodszym widzom korzyści wypływające ze zdrowego trybu życia.

Uczniowie wspólnie z aktorami biorą czynny udział w improwizowanych etiudach. W Prezentowane etiudy mają charakter dynamiczny
i zabawowy, prowokują emocjonalną aktywność uczestników prezentacji.

CELE  przedstawienia:

  1. propagowanie życia bez używek: alkoholu, nikotyny, dopalaczy, narkotyków;
  2. promocja zdrowia i twórczego rozwoju indywidualnego;
  3. wzmacnianie czynników chroniących m.in. poprzez wskazanie możliwości satysfakcjonującego życia oraz rozwijanie potencjalnych możliwości młodzieży;
  4. osłabianie czynników ryzyka i  przeciwdziałanie im poprzez wskazanie na istnienie alternatywnych i atrakcyjnych możliwości samorealizacji;
  5. promowanie profilaktyki poprzez działania artystyczno-teatralne; wykorzystywanie atrakcyjnych technik teatralnych i dramowych do przekazu w niekonwencjonalny sposób treści profilaktycznych często odrzucanych przez uczniów;
  6. uświadomienie uczestnikom, że zagrożenie uzależnieniem wynika również z konsumpcyjnego stylu życia;

Pedagog Szkoły Joanna Wenta

GALERIATEATR

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie | Projekt i realizacja: Baltic Trend - projekty marketingowe