UDZIAŁ W DOŻYNKACH SOŁECTWA ŻUKOWO

Na prośbę sołtysa pana Stanisława Szredera, nasi uczniowie w strojach regionalnych ponieśli dary na Mszy św. dożynkowej. Nad uczniami głównie czuwała pani Bernadeta Sikorska, a wspierały panie: Weronika i Maria. Po zakończonej uroczystości wszyscy tradycyjne już stanęli do pamiątkowego zdjęcia. Pan sołtys przygotował dla dzieci słodki upominek. W tym roku zrezygnowano z festynu ze względu na wciąż panującą pandemię.

GALERIADOŻYNKI

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie