WYNAJEM BOISKA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

U W A G A!      I N F O R M A C J A!

GRUPY ZORGANIZOWANE, KTÓRE CHCĄ SKORZYSTAĆ Z PŁYTY

BOISKA ZOBOWIĄZANE SĄ DO WCZEŚNIEJSZEGO UZGODNIENIA

TERMINU I PODPISANIA UMOWY Z DYREKTOREM SZKOŁY.

Koszt udostępnienia boiska wynosi 80 zł/h.

Dyrektor szkoły

Zenon Byczkowski

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie