WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Uczniowie klas ósmych uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu ósmoklasisty.

Z wszystkich przedmiotów jesteśmy powyżej średniej krajowej:

  • j. polski 63% (3% powyżej średniej krajowej),
  • matematyka 59% (12% powyżej średniej krajowej),
  • j. angielski 74% (8% powyżej średniej krajowej).

Gratuluję wyników absolwentom, rodzicom i nauczycielom.

Zenon Byczkowski

 

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie