BEZPIECZNE WAKACJE 2024

16 czerwca 2024 - 31 sierpnia 2024 9:AM - 9:PM

Dzień dobry,
przesyłam poniżej wiadomość od dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie.

W związku ze zbliżającymi się feriami letnimi proszę przypomnienie uczniom zasad bezpieczeństwa, w tym podczas wakacji.

Ponadto przekazuję poniższe informacje dotyczące organizacji oraz nadzoru nad wypoczynkiem:

W systemie bazy wypoczynku, organizator ma możliwość wydrukowania potwierdzenia o zgłoszonym wypoczynku (odrębnie dla każdego turnusu) w celu upowszechnienia informacji o zgłoszonym turnusie, okazania rodzicom, innym zainteresowanym osobom oraz np. zamieszczenia dokumentu na swojej stronie internetowej do publicznej wiadomości.

Na stronie dostępny też jest zaktualizowany Poradnik, który zawiera najważniejsze informacje dotyczące przygotowań do wyjazdów na wypoczynek. Są też określone obowiązki organizatorów wypoczynku, kierowników i wychowawców wypoczynku, a przede wszystkim informacje o obowiązku zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpieczeństwa.

Informacje zawarte są na poniższych stronach:

https://liblink.pl/cijcrupuWc na której znajduje się baza wypoczynku, Poradnik bezpiecznego wypoczynku, możliwość sprawdzenia autokaru bezpieczny autobus, itd.

https://liblink.pl/iJgtuzBDxz zamieszczone są dodatkowe informacje, m.in. dla rodziców, organizatorów, które są niezbędne do prawidłowej organizacji wyjazdu dziecka i mają wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa podczas wypoczynku.

Ważne jest także, aby osobom wyjeżdżającym za granicę zostały przekazane istotne informacje w związku z możliwością wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń związanych z pobytem na terenie danego kraju. Zaleca się, aby organizatorzy wypoczynku, kierownik i wychowawcy wypoczynku, mieli ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi).

Przydatne linki dotyczące bezpieczeństwa:

Serwis https://liblink.pl/5Sj6L3e4v1 – wpisując numer rejestracyjny pojazdu rodzice otrzymają bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.

Strona internetowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – https://liblink.pl/IEdGGHN3so To system powiadamiania ratunkowego numer alarmowy, bezpłatny i dostępny na terenie całej Unii Europejskiej.

Strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych – https://liblink.pl/FXmTU0HuD3 . Są tam informacje dla podróżujących przygotowane przez polskie placówki dyplomatyczne we współpracy z MSZ, gdzie w profilach krajów znajdują się informacje i ostrzeżenia dla podróżujących.

Rejestracja wyjazdu za granicę przez bezpłatny serwis Odyseusz, https://liblink.pl/vAihpCdGFf Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie osoby na terenie danego państwa i w razie konieczności będzie możliwy szybki kontakt, czy skuteczna pomoc.

Z poważaniem

Joanna Sawczyn

dyrektor

Delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie

ul. Sikorskiego 1C

Tel. 58 694 09 82

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie