GRY PLANSZOWE

12 kwietnia 2023 - 16 czerwca 2023 9:00 AM - 9:00 PM

INFORMACJA ZAMIESZCZONA W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM

Serdecznie zapraszamy na pierwszy w tym roku Wieczór gier planszowych, który odbędzie się 13.01.2023r. w godz. 16.30 – 18.30. Na to wydarzenie zapraszamy uczniów klas I- VIII z naszej szkoły, ale także dzieci,które uczą się w innych szkołach a mieszkają w Pępowie.Organizatorem tego wydarzenia jest Rada Sołecka z Pępowa,a współorganizatorem Szkoła w Pępowie. Pierwsze spotkanie odbędzie się w salach 2 i 10. Mamy różne gry dla starszych i młodszych, ale zachęcamy do przyniesienia własnych (do zwrotu).
Proszę o zgłoszenia chętnych na Librusie.
Ważna przyniesiona zgoda, którą można wziąć z sekretariatu, lub wypisać samemu( Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka-podać imię, nazwisko i klasę w Wieczorze gier planszowych 13.01.2023r. i zobowiązuję się do przywiezienia i odbioru dziecka. Podpis rodzica/opiekuna). Zgodę można dać wychowawcy, lub przynieść do mnie do gabinetu.
Ważne – zmienne obuwie.
Kolejne terminy do wakacji to 24.02, 31.03,28.04, 26.05,16.06
Zapraszamy serdecznie Renata Barzowska i Karina Mąka

SZCZEGÓŁY POD LINKIEM:

Wieczór gier planszowych

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie