KIERUNKI MEN NA 2016/17

1 września 2016 - 22 czerwca 2017

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa,  07 lipca 2016 r.

DKO-WNP.4092.58.2016.DB

 

Na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) ustalam następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym  2016/2017:

  1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród

    dzieci i młodzieży.

  2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach

    i placówkach.

  3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
  4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie | Projekt i realizacja: Baltic Trend - projekty marketingowe