KONKURS DLA KL. III

27 września 2018 - 11 października 2018 9:00 AM - 9:00 PM

KONKURS DLA KL. III

GRA – ŚCIGANKA pt. „Nasz Patron”

CELE KONKURSU:

– stworzenie gry planszowej  – „ściganki” o tematyce historycznej,

1

– wzbogacanie wiedzy historycznej,

– rozwijanie kreatywności,

– wyrabianie poczucia estetyki,

– rozwijanie umiejętności matematycznych,

UCZESTNICY

Konkurs adresowany jest do dzieci z klas III naszej szkoły.

TERMIN

Prace należy składać od 01.10.2018 r. do 10.10.2018 r., do sali 102.

ZASADY KONKURSU

 1. Należy wykonać „grę – ścigankę”, której bohaterem będzie patron naszej szkoły- ppor. Klemens Wicki.
 2. Grę należy wykonać dowolną techniką (forma płaska), na kartce formatu A3.
 3. Na oddzielnej kartce w formacie A4, dołączamy „Instrukcję” z tytułem i zasadami gry.
 4. Grę może stworzyć jedna lub kilka osób. Podpisujemy ją na odwrocie. (imię, klasa),
 5. Praca musi być pomysłowa i estetycznie wykonana. Swoją formą i treścią powinna zaciekawiać dzieci.

KRYTERIA OCENY

 • oryginalność i pomysłowość w zakresie realizacji tematu,
 • wartość merytoryczna pracy,
 • przejrzystość zasad gry
 • estetyka pracy,
 • wkład pracy i samodzielność wykonania,

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Prace oceniać będzie jury składające się z wybranych nauczycieli naszej szkoły.

2.Decyzja jury będzie ostateczna i nieodwołalna.

 1. Ogłoszenie wyników odbędzie się 11 października 2018r.
 2. Zgromadzone prace zostaną zaprezentowane na wystawce, na korytarzu szkolnym.
 3. Osoby wykonujące prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych (ogłoszenie wyników na stronie szkoły).
 4. Nagrodą w konkursie będzie dyplom.
 5. Prace zgłoszone do konkursu będzie można odebrać po zakończeniu konkursu.

Dorota Mertsch

Lucyna Wróbel

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie | Projekt i realizacja: Baltic Trend - projekty marketingowe