LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK 2021/22

1 marca 2021 - 31 sierpnia 2021 9:00 AM - 9:00 PM

LISTA ZNAJDUJE SIĘ POD LINKIEM

lista-dzieci-przyjetych-1

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie