LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KLAS I

1 czerwca 2021 - 31 sierpnia 2021 9:00 AM - 9:00 PM

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE POD LINKIEM:

Lista kandydatów przyjetych do klasy I

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie