OGÓLNOPOLSKI KONKURS CZYTELNICZY DLA KLAS II i III – WIELKI MARATON CZYTELNICZY

5 czerwca 2019 - 20 czerwca 2019 9:00 AM - 9:00 PM
Podsumowanie OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO DLA KLAS II – III WIELKI MARATON CZYTELNICZY „SPOTKACIE NOWYCH PRZYJACIÓŁ”

Celem konkursu było popularyzowanie czytelnictwa wśród dzieci, rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, budowanie świadomości humanistycznej i rozwijanie umiejętności językowego ujmowania refleksji na temat tekstów wskazanych do lektury.

Zadaniem uczniów było przeczytanie zadanej lektury, a następnie rozwiązanie testu dotyczącego przeczytanych treści. Każdy test był oceniany punktami, które e-mailowo były przesyłane w tabeli zbiorczej do organizatorów.

Wyniki konkursu:
Antonina Kempa – 120 punktów;

Tomasz Lewicki – 109 punktów;

Marta Młyńska -109 punktów;

Małgorzata Szweda – 90 punktów;

Judyta Kulwikowska – 76 punktów;

Aleksandra Karpus – 75 punktów.

KOORDYNATOR KONKURSU W NASZEJ SZKOLE
Katarzyna Cieplińska

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie | Projekt i realizacja: Baltic Trend - projekty marketingowe