SPRZĄTANIE ŚWIATA 2021

13 września 2021 - 17 września 2021 9:00 AM - 9:00 PM
W TYM ROKU PO RAZ 28. WYRUSZAMY,
BY POSPRZĄTAĆ POLSKĘ!
28. AKCJA „SPRZATANIE ŚWIATA” POD HASŁEM „MYŚLĘ, WIĘC NIE ŚMIECĘ”

Zachęcam, aby cała nasza społeczność uczniowska włączyła się w ogólnopolską akcję „Sprzątanie świata”.

Proponuję, aby w dniach 13-17.09.2021r. wychowawcy klas wraz z uczniami wyszli w teren na godzinach wychowawczych. Worki na śmieci i rękawiczki od Pani Sołtys będą u Pani Wicedyrektor. Worki z uzbieranymi śmieciami proszę zostawić za szkołą przy kontenerze (nie wrzucać ich do kontenera, gdyż chcę zrobić zdjęcia uzbieranym workom).

Propozycje wyjść:

– klasy IV (wzdłuż chodnika w kierunku Banina do lasu naprzeciwko P. Stencel – zbyt ciężkie worki ze śmieciami można zostawić przy lesie od głównej ulicy),

– klasy V (wzdłuż ulicy Armii Krajowej w kierunku Żukowa),

– klasy VI (wzdłuż chodnika w kierunku dworca PKP w Pępowie i teren wokół dworca PKP),

– klasy VII (wzdłuż chodnika w kierunku Leźna do najbliższego lasu),

– klasy VIII (pobliski las „Daba” – zbyt ciężkie worki ze śmieciami można zostawić przy lesie od głównej ulicy),

Koordynatorem akcji dla klas O-III jest P. Beata Młyńska.

Proponuję, aby klasy młodsze posprzątały teren wokół szkoły, park szkolny i ulicę Parkową:

– klasy 0-I (od strony szkoły – stary plac zabaw do pierwszej poprzecznej alejki),

– klasy II (od nowego placu zabaw w stronę górki wzdłuż ogrodzenia),

– klasy III (ulica Parkowa, ewentualnie ulica Staszica, a powrót chodnikiem przy ulicy Gdańskiej).

Osoby chętne proszę o wpisywanie się na listę wywieszoną w pokoju nauczycielskim.

 

Maria Laskowska

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie