STYPENDIA RADY MIEJSKIEJ I BURMISTRZA GMINY ŻUKOWO

5 czerwca 2022 - 20 lipca 2022 9:00 AM - 9:00 PM
Stypendium Rady Miejskiej i Burmistrza Gminy Żukowo
w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Żukowo.

INFORMACJE W ZAŁĄCZNIKACH

Wniosek

Uchwała_stypendia_22

Zmiana nr XLIV6002022 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 24.05.2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania Stypendium Rady Miejskiej i Burmistrza Gminy Żukowo w ramach lokalnego programu wspierani

WIĘCEJ NA

STYPENDIA

 

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie