WARSZTATY DLA RODZICÓW

11 września 2019 - 24 września 2019 9:00 AM - 9:00 PM

ZAPROSZENIE

Zapraszamy  serdecznie rodziców na cykl spotkań  Szkoła dla Rodziców  – Jak radzić sobie w trudnych sprawach wychowawczych z własnym dzieckiem/dziećmi/ tematyka m.in.
rozwijanie umiejętności budowania prawidłowych relacji w różnych układach i sytuacjach międzyludzkich;
Trudności w wyznaczaniu i chronieniu własnych granic;
Emocje i uczucia (jak pomóc rozpoznać i określić przeżycia emocjonalne); Sposoby rozwiązywania konfliktów; Funkcja kary   w wychowaniu; Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży; wpisywanie dziecka w role i uwalnianie od grania ról; Skuteczna pochwała i zachęta; uwrażliwianie na problematykę uzależnień;
od dnia  24.09.2019r./wtorek/;  II grupa 25.09.2019r./środa/ –  godz. 18.00   – Szkoła Podstawowa im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie   ul. Gdańska 66 (filia);w Żukowie.
Zajęcia finansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   w Żukowie.

Zapraszam i pozdrawiam Joanna Wenta – pedagog szkoły

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie | Projekt i realizacja: Baltic Trend - projekty marketingowe