ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE DLA UCZNIÓW

5 września 2021 - 1 lutego 2022 9:00 AM - 9:00 PM

ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE DLA UCZNIÓW

– GODZINY COVID – OWE

 

Rodzaj zajęć Nauczyciel Termin
Matematyka VIIIa Z. Kąkol Śr. 16.25 – 17.10
           VIIIb Z. Kąkol Wt.8.00 – 8.45
           VIIIc Z. Kąkol Pn. 8.00 – 8.45
Matematyka Va A.    Praska Pt.13.40 – 14.25
          VIIa A.    Praska Śr.8.00 – 8.45
         Vb A.    Praska Wt.8.55 – 9.40
J. polski  Vb S. Górak Wt.8.55 – 9.40
              VIIIb S. Górak Pon.8.00 – 9.40 (2h)
J. angielski  VIIIc A. Pawlak-Telgeren Wt.8.00 – 8.45
J. angielski VIIIa J. Witt-Szymerkowska Czw.16.25 – 17.10
Fizyka A.    Okrój Sobota

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie         w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie