ZWROT WYPOŻYCZONYCH LEKTUR DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

9 czerwca 2021 - 19 czerwca 2021 9:00 AM - 9:00 PM

PRZYPOMINAM, ŻE WYPOŻYCZONE LEKTURY/KSIĄŻKI ZWRACAMY DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ DO 15 CZERWCA 2021 ROKU.

OD PONIEDZIAŁKU 14 CZERWCA 2021 ROKU DO PIĄTKU 18 CZERWCA 2021 ROKU PRZYJMOWANE BĘDĄ

ZWROTY PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH WEDŁUG HARMONOGRAMU

PRZEKAZANEGO WYCHOWAWCOM.

KSIĄŻKI/PODRĘCZNIKI ZNISZCZONE BĄDŹ ZAGUBIONE NALEŻY ODKUPIĆ!

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie