ROZBUDOWA I

Rozbudowa, codziennie, systematycznie posuwa się do przodu ….

PRACE PRZY WYKOPIE© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie