WYCIECZKA KLAS SZÓSTYCH DO WARSZAWY© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie