INNOWACJE, PROJEKTY

 ROK SZKOLNY 2022/23

1b

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „MAŁY KUCHARZ”

                                         Program edukacji kulinarnej dla pięciolatków

Prawidłowe żywienie ma ogromny wpływ na zdrowie i rozwój dziecka w wieku szkolnym, którego organizm intensywnie się rozwija. Jakość jedzenia i jego rodzaj oraz prawidłowe nawyki żywieniowe są podstawą w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym m.in. otyłości u dzieci. Przyzwyczajenia żywieniowe ulegają obecnie szybkim zmianom i są to, niestety zmiany w złym kierunku. Dlatego konieczne jest podejmowanie działań na rzecz korygowania przyzwyczajeń i kształtowania właściwych nawyków żywieniowych dzieci. Nie jest to zadanie łatwe, ale możliwe poprzez realizację programu edukacji kulinarnej „Mały kucharz”. Program ten wzbogaca ofertę edukacyjną szkoły. Łączy treści edukacyjne z różnych obszarów podstawy programowej i uwzględnia treści wykraczające poza podstawę programową. Program promuje aktywne metody nauczania i wychowania. Wprowadza korzystne zmiany w procesie budowania jakości pracy szkoły, a także angażuje i integruje społeczność szkoły. „Mały kucharz” to dla dzieci zabawa i wielka przygoda, których efektem będą właściwe nawyki żywieniowe.

WIĘCEJ POD LINKIEM

INNOWACJA PEDAGOGICZNA- program

1b

owocowa przekąska

O tym jak ważne dla naszego organizmu i zdrowia jest spożywanie owoców wiedzą pięciolatki. W piątek 10.03.2023r. pięciolatki wraz z Panią Renatą Sypion miały bardzo dużo pracy, ponieważ postanowiły przygotować owocową przekąskę, kolejne zadanie z projektu innowacyjnego „Mały Kucharz”. Dzieci nadziewały na patyczki wcześniej przez siebie pokrojone, ulubione owoce, tworząc w ten sposób pyszne i zdrowe szaszłyki owocowe. Po zakończonej pracy dzieci same skosztowały to co same zrobiły. Przedszkolakom bardzo smakowała ta owocowa przekąska, a przygotowanie szaszłyków sprawiło dzieciom dużo radości.

1b

sałatka warzywna – „mały kucharz”

W ramach realizacji innowacji pedagogicznej „Mały kucharz” prowadzonej w Szkole Podstawowej im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie, dzieci z grupy pięciolatków przygotowały samodzielnie swoją drugą potrawę jaką była sałatka jarzynowa. Celem tych zajęć  było rozumienie konieczności spożywania warzyw jako źródła witamin. Odkrywanie nowych smaków oraz rozwijanie czynności samoobsługowych. Kształcenie umiejętności aktywności i pracy w zespole. Po zrobieniu sałatki jarzynowej odbyła się degustacja, gdzie dzieci miały możliwość skosztowania swojej sałatki jarzynowej. Była przepyszna a zarazem bardzo zdrowa.

MAŁY KUCHARZ

W ramach realizacji innowacji pedagogicznej „Mały kucharz” prowadzonej w Szkole Podstawowej im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie, dzieci z grupy pięciolatków przygotowały samodzielnie swoją pierwszą potrawę jaką były ogórki kiszone. Celem tych zajęć  było zapoznanie dzieci ze smakiem i sposobem kiszenia ogórków. Słuchanie ze zrozumieniem przekazywanych informacji. Kształcenie umiejętności aktywności i pracy w zespole. Po dwóch tygodniach odbyła się degustacja, gdzie dzieci miały możliwość skosztowania swoich ogórków kiszonych. Były przepyszne a zarazem bardzo zdrowe.

1666167667004 1666167667009 1666167667014 1666167667019

1b

plakat czytam z klasa

Innowacja pedagogiczna

 

„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

międzynarodowy projekt edukacyjny

wspierający rozwój czytelnictwa

w roku szkolnym 2022/2023

edycja IV

„Podróżowanie przez czytanie”

Imię i nazwisko autora projektu

Honorata Szanecka

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego innowację

     Paulina Konkel, Aleksandra Spychała, Joanna Wiczling

 

lh

Innowacja przeprowadzona zostanie na następujących zasadach:

Rodzaj innowacji: programowo – metodyczna

Program innowacyjny przeprowadzony zostanie w klasie 2c, 3a, 3

Szkoły Podstawowej im. Klemensa Wickiego w Pępowie.

W innowacji wezmą udział wszyscy uczniowie tych klas.

Innowacja pedagogiczna realizowana będzie od 3 października 2022r.  do 31 maja 2023r.

Materiały do prowadzenia zajęć pochodzić będą z zasobów własnych szkoły.

Innowacja opiera się na niestandardowym sposobie pracy z lekturą. Poprzez atrakcyjne zadania projektowe, uczniowie włączą się w wiele innowacyjnych działań z tekstem. Czwarta edycja projektu, zaprojektowana na rok szkoły 2022/2023, polega na skorelowaniu czytania danej lektury ze zgłębianiem wiedzy na temat wybranych krajów na kuli ziemskiej, o których będzie mowa w czytanym tekście, ich piękna, różnorodności, kultury i tradycji. Ponadto uczniowie nauczą się pakowania bagażu podróżnego, postępowania w przypadku zgubienia się, a także pisania i wysyłania pocztówek lub listów.

Praca z książką stanie się przyczynkiem do realizacji wielu kreatywnych zadań oraz akcji czytelniczych, wybranych przez uczniów, spośród propozycji zamieszczonych w Regulaminie projektu.

 1. Opis zasadności wprowadzenia innowacji

Słowo „lektura” jest postrzegane przez dzieci jako przykry obowiązek. Aby zmienić nastawienie uczniów, od 1 października 2022r. wprowadzam do swojej klasy projekt edukacyjny autorstwa Honoraty Szaneckiej, upowszechniający czytelnictwo, którego założeniem jest zachęcenie dzieci do zgłębiania wiedzy na temat wybranych krajów poprzez czytanie książek.

Ponadto projekt zakłada kreatywną pracę z lekturą, skoncentrowaną na nauczaniu poprzez zabawę i aktywne działanie.

 1. Cele innowacji

Cele ogólne:

 • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
 • rozwijanie aktywności czytelniczej,
 • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
 • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
 • pogłębianie wiedzy na temat wybranych krajów na kuli ziemskiej, ich piękna, różnorodności, kultury i tradycji,
 • integracja zespołu klasowego,
 • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.
  Zasady innowacji

Innowacja pedagogiczna odbywać się będzie od 3 października 2022r. do 31 maja 2023r. jedną godzinę lekcyjną w tygodniu podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej.

Nauczyciel realizujący projekt opierać się będzie na umiejętnościach i doświadczeniach własnych oraz na sugestiach i pomysłach innych osób biorących udział w projekcie, poprzez wymianę wspólnych doświadczeń na grupie projektowej. Realizowane zadania będą zgodne z zaleceniami ujętymi w PRZEWODNIKU PO PROJEKCIE załączonym do Regulaminu.

Zajęcia odbywać się będą na terenie szkoły lub poza nią, po uprzednim poinformowaniu dyrektora szkoły. Podczas zajęć wykorzystane zostaną pomoce dydaktyczne posiadane przez szkołę oraz przez każdego ucznia.

Przed rozpoczęciem projektu nauczyciel prowadzący innowację uzyska  od autora projektu ZGODY dla RODZICÓW na udział dzieci w projekcie oraz na wykorzystanie ich wizerunku.

Wzór zgody zostanie udostępniony na stronie projektowej.

Ponadto autor projektu udostępni nauczycielom bezpłatne narzędzie   w postaci LEKTURNIKA do wydrukowania dla każdego ucznia.

Projekt składać się będzie z trzech MODUŁÓW:

I MODUŁ od 03.10.2022r. do 31.12.2022r.

PODRÓŻE PO POLSCE

II MODUŁ od 01.01.2023r. do 31.03.2023r.

PODRÓŻE PO EUROPIE

III MODUŁ od 01.04.2023r. do 31.05.2023r.

PODRÓŻE PO ŚWIECIE

Szczegółowy opis modułów i zadań dołączono do Regulaminu w formie PRZEWODNIKA PO PROJEKCIE.

W każdym z modułów uczestnik (zespół klasowy) wybierze jedną spośród zaproponowanych lektur, do której wykona co najmniej cztery zadania.

Lektury będą czytane przez nauczyciela lub samodzielnie przez uczniów, a także przez zaproszonych gości.

Po  zrealizowaniu  każdego modułu nauczyciel umieści na stronie projektu sprawozdanie w formie opisu wykonanych zadań, dzięki czemu otrzyma od autora projektu POTWIERDZENIE realizacji tego modułu.

W celu otrzymania CERTYFIKATU końcowego dla klasy oraz nauczyciela,  a także DYPLOMÓW dla uczniów, wymagane będzie zrealizowanie WSZYSTKICH TRZECH MODUŁÓW.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

 1. Ewaluacja programu

Narzędzia ewaluacyjne:

– Karta samooceny ucznia po każdym module i na zakończenie (umieszczona w Lekturniku),

         Szczegółowa analiza wyników ankiety oraz kart samooceny uczniów pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w tej grupie. Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu końcowym oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.

1b

ROK SZKOLNY 2021/22

Biblioteka Samorządowa w Żukowie

we współpracy z członkami Komitetu Pałacowego zaprasza młodzież     w wieku 12-18 lat do udziału w projekcie
 „Ocalić od zapomnienia. Pałace w Małkowie, Leźnie, Pępowie               i Przyjaźni we wspomnieniach rodzinnych”.

UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY

 1. BACH MARTA – VA
 2. KAŹMIERCZAK KINGA – VA
 3. KULWIKOWSKA  JUDYTA VIB
 4. BARZOWSKI ANTONI VIB

POD OPIEKĄ MARII BYCZKOWSKIEJ JUŻ PRZESZŁO ROK UCZESTNICZĄ W PROJEKCIE „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” – MŁODZI DLA HISTORII

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA UCZESTNICY

WIĘCEJ NA:

www.ocalicodzapomnienia.weebly.co

3

1

 

 

 

 

 

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”
MOŻNA POCZYTAĆ więcej na:

GALERIA ZDJĘĆ

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

Scan2022-11-10_092828

161900

1b

„GŁÓWKA  PRACUJE”

GLOWKA PRACUJE

 

PROJEKT – Anetta Praska-Wenderlich

 

INNOWACJA  PEDAGOGICZNA GŁÓWKA PRACUJE

1b

plakat-2

„CZYTAM Z KLASĄ”

 
OPIS Innowacji pedagogicznej CZYTAM Z KLASĄ
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ
CZYTAM Z KLASĄ -Lekturki spod chmurki
w roku szkolnym 2021/2022
w Szkole Podstawowej im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie

 

W roku szkolonym 2021/22 uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. ppor. Klemensa Wickiego  realizowali innowację pedagogiczną pt. „CZYTAM Z KLASĄlekturki spod chmurki”, która jest międzynarodowym projektem edukacyjnym o tym samym tytule. Projekt skierowany był do uczniów klas I – III z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych. Autorką i organizatorką projektu jest pani Honorata Szanecka. Tegoroczna edycja pod nazwą „Poznajemy zawody” polegała na skorelowaniu czytania określonej lektury ze zgłębianiem wiedzy na temat cech i kompetencji zawodowych bohaterów w niej występujących.

 

Celem innowacji było:

 • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
 • rozwijanie aktywności czytelniczej,
 • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
 • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
 • integracja zespołu klasowego,
 • doskonalenie umiejętności pracy w grupie,
 • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych,
 • zagłębianie wiedzy na temat cech i kompetencji osób wykonujących różne zawody,
 • wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jak o czymś, co się dynamicznie zmienia, jak nie o mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie,

 

 1. Przebieg

 

Innowacja pedagogiczna przeprowadzana była od 1 października 2021r. do 31 maja 2022r. przez p. Karinę Mąkę w klasie 1a, Aleksandrę Spychała w klasie 1c, Beatę Młyńską w klasie 2a, Joannę Wiczling w klasie 2b, Paulinę Konkel w klasie 2c oraz Dorotę Mertsch w klasie 3 b.  Program innowacyjny miał na celu zmianę sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem oraz zaangażowanie uczniów w aktywne działania.

Innowacja składała się z trzech modułów, które realizowano w czasie zajęć edukacji wczesnoszkolnej. W ramach realizacji zadań podjęte były przeróżne działania m.in. prowadzenie przez każdego ucznia swojego Lekturnika, wykonywanie prac plastycznych i technicznych indywidualnie oraz w grupie, wykonanie lektury na wieszaku czy też w pudełku, poznanie wirtualnego Miasta Zawodów, wyszukiwanie samodzielnie informacji dotyczących zawodów wykonywanych przez głównych bohaterów omawianych lektur.

Po  skończeniu realizacji  wymaganej ilości zadań z poszczególnego modułu nauczyciel umieszczał na stronie projektu sprawozdanie i na tej podstawie otrzymywał od autora potwierdzenie realizacji każdego modułu, a po ukończeniu ostatniego modułu również certyfikat końcowy.

 1. Ewaluacja

W ramach wdrożonej innowacji pedagogicznej na bieżąco była prowadzona  obserwacja pracy uczniów, po realizacji każdego modułu uczniowie dokonywali samooceny na karcie w Lekturniku oraz opracowana i przeprowadzona została ankieta wśród rodziców.

Szczegółowa analiza obserwacji uczniów oraz informacji pozyskanych od rodziców pozwoliła ocenić stopień realizacji założonych celów, wyciągnąć wnioski i wprowadzić niezbędne modyfikacje w przypadku prowadzenia podobnych zajęć w przyszłości.

Wnioski:

Obserwacja uczniów podczas zajęć, przeprowadzone z nimi rozmowy, wypełnione karty samooceny, a także analiza wyników ankiety przeprowadzonej wśród rodziców pozwoliły na wysunięcie następujących wniosków:

Uczeń:

 • projekt zachęcił uczniów do wypożyczania i czytania książek;
 • uczniowie chętniej zaczęli sięgać po książki, zarażali tą pasją innych rówieśników, a rodzice częściej kupowali dzieciom kolejne części z danej serii lektury;
 • uczniowie chętnie wykonywali prace plastyczne i inne zadania związane z treścią przeczytanych książek;
 • uczniowie poznali tajniki wykonywanych zawodów przez poszczególnych bohaterów lektur, co rozbudziło ich wyobraźnię i skłoniło do przemyśleń odnośnie własnych preferencji zawodowych w przyszłości.

 

Rodzic:

 • dziecko chętniej czyta lektury szkolne;
 • działania związane z udziałem w innowacji wpłynęły na rozwój zainteresowań

czytelniczych ich dziecka, doskonalenie płynnego czytania ze zrozumieniem oraz aktywne słuchanie;

 • kontakt z literaturą jest ważny, ponieważ ma wpływ na naukę czytania, wspiera wyobraźnię,
 • dziecko czyta książki kilka razy w tygodniu, co w świetle współczesnych obaw dotyczących zaniku czytelnictwa wśród dzieci jest optymistyczną prognozą.

Szkoła:

Oferując uczniom innowacyjne zajęcia, szkoła podniosła prestiż placówki w środowisku lokalnym. W wyniku przeprowadzonych rozmów wśród rodziców, można stwierdzić, iż innowacyjność zajęć przyczyniła się do rozwijania u dzieci przede wszystkim kreatywności i twórczego myślenia oraz zwiększenia zainteresowania czytelniczego. Wpłynęła również na umiejętność współpracy w grupie. Wyniki obserwacji przeprowadzonej wśród dzieci, utwierdzają w przekonaniu, że zaproponowane i wykonywane w czasie realizacji innowacji zadania były dla nich interesujące i pobudzały ich chęć do twórczego działania.

III. Podsumowanie

Promocja czytelnictwa jest jednym z podstawowych obszarów działania szkół. Wykorzystanie nowych form czytelnictwa pomaga budować wizerunek szkoły jako nowoczesnej instytucji. Okazuje się, że współczesny czytelnik, chociaż funkcjonuje w stechnologizowanym świecie, wciąż odnajduje radość pomiędzy kartkami papierowych książek.

Niniejsza innowacja pedagogiczna posłużyła kształtowaniu postaw przywiązania do czytania, wprowadzeniu ucznia w świat wartości uniwersalnych. Jej założeniem było ukształtowanie w wychowankach trwałego nawyku czytania i sięgania po książki tak, by pozostała w nich na całe życie.

 

Paulina Konkel

img025

 

1b

„ODKRYWANIE MATEMATYKI W CODZIENNOŚCI PRZEDSZKOLAKA”

1A

Patrycja Fularczyk0c
Innowacja pedagogiczna – Odkrywanie matematyki w codzienności przedszkolaka

1b

INNOWACJA „CZYTAM Z EMOCJĄ”

d
OLGA TABACZYŃSKA – 0
Czytam z emocją_innowacja
PODSUMOWANIE REALIZACJI PIERWSZEGO Z PIĘCIU MODUŁÓW INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ  „Czytam z Emocją”

 

W module pierwszym innowacji pedagogicznej „Czytam z emocją” – KREATYWNOŚĆ, realizowaliśmy temat „ Kopciuszek, czyli jak to z kreatywnością w bajkach bywa”.

Dzieci starały się ze zrozumieniem wysłuchać bajkę „Kopciuszek”. Oglądały mini inscenizację oraz ilustrację zamieszczone w książce. Zrobiły paszport czytelnika w którym rysowały sceny z bajki, które najbardziej im się spodobały. Stworzyły kreatywny „strój Kopciuszka uszyty z marzeń” do którego wykorzystały materiały pochodzenia naturalnego.

Podczas świetnej zabawy muzycznej wcieliły się w orkiestrę instumentalizując piosenkę „Marzenia”. Rozbudzając wiarę we własne możliwości zainicjowały chęć samodzielnego przedstawienia bajki „Kopciuszek” w której wypowiadały kwestie własnymi słowami.

W ramach projektu edukacyjnego „Emocja” stworzyliśmy w klasie KĄCIK EMOCJI. Dzieci, gdy tylko mają ochotę mogą narysować swoje emocje i wrzucić je do odpowiedniego słoika „Radości” bądź „Złości”. Mamy także słoik „Spokoju”, który można w razie potrzeby wziąć i wyciszyć negatywne myśli. Zapoznaliśmy się również z bajką „Kropka”, która była inspiracją do poznania swoich mocnych i słabych stron a także odkrycia talentów.

 Opowiadanie Idy Gromady „Blok rysunkowy” pokazało, iż każdy z Nas jest wyjątkowy, mimo, że nie zawsze jest najlepszy w każdej dziedzinie życia. Zabawy z chustą i liczne rozmowy podczas realizacji zadań z projektu pozwoliły dzieciom wspaniale się zintegrować.

Instrumentalizacja piosenki Kopciuszek 1 Mam talent- zabawy z chustą Paszporty czytelnika

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU „CZYTAM Z EMOCJĄ”

Międzynarodowy projekt edukacyjny „Emocja” wraz z innowacją pedagogiczną

„Czytam z Emocją”

Innowację pedagogiczną „Emocja” realizowano w czasie zajęć edukacji przedszkolnej
od września 2021 do 20.06.2022r.

Wszystkim rodzicom i wychowawcom zależy na tym, aby wychować dzieci na mądrych i szczęśliwych, twórczych i samodzielnych ludzi. Wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych, jest niezwykle ważne, gdyż są one fundamentem dalszego życia. Aby budować od najmłodszych lat przyjazny stosunek do drugiego człowieka i zminimalizować problem wykluczenia w społeczności uczniowskiej, od września 2021 r. wprowadzono do grupy 0A projekt edukacyjny „Czytam z Emocją”.

Działania projektowe innowacji były związane z V modułami ujętymi w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym pt. „Emocja” autorstwa Marzeny Dziadkowiec i Krystyny Grzegrzółki.

Projekt wraz z innowacją miał na celu wspomaganie rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci, jak również uwrażliwienie dzieci na różnice, które posiadamy – poprzez aktywną działalność edukacyjną.

W każdym z modułów nauczyciel wraz z dziećmi realizował dostarczony przez autora innowacji scenariusz wraz z pomocami do zajęć, który pojawiał się na indywidualnej platformie stworzonej pod projekt, tuż przed rozpoczęciem każdego z modułów.

Tematyka zajęć realizowana była zgodnie z harmonogramem.

Nauczyciel w trakcie realizacji projektu, zobowiązany był do sięgnięcia do wymienionych pozycji literackich:

Moduł 1 – Kraina Emocji – realizacja 12.09.21 – 30.10.21  „Kopciuszek”

Moduł 2 – Kraina Wyobraźni – 07.11.21 – 28.12.21  „Piotruś Pan”

Moduł 3 – Kraina Mocy Słów – 07.01.22 – 28.02.22 „Pinokio”

Moduł 4 –  Kraina Empatii – 07.03.22 – 30.04.22 „Brzydkie kaczątko”

Moduł 5 –  Kraina Odwagi – 07.05.22 – 20.06.22 „Smok Wawelski”

POPRZEZ ZAJĘCIA REALIZOWANO NASTĘPUJĄCE CELE:

 • Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
 • Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
 • Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.
 • Integracja zespołu klasowego.
 • Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.
 • Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
 • Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.
 • Rozwój wrażliwości literackich dzieci: rozbudzanie potrzeby czytania, rozwijanie wyobraźni i kreatywności, rozwijanie słownictwa
 • Rozwijanie twórczości literacko- plastycznej.

Olga Tabaczyńska

Emocja zdjęcia 1 Emocja zdjęcia 2 Emocja zdjęcia 3 Emocja zdjęcia 4 Emocja zdjęcia 5

1b
„Z darami natury świat nie jest ponury”

Dzieci z oddziałów zerowych w roku szkolnym 2021/22 realizowały projekt ekologiczno- plastyczny „Z darami natury świat nie jest ponury”.

Celem głównym projektu ekologiczno- plastycznego było kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz zapoznanie z ideą zero waste. Wykonywanie poszczególnych zadań zawsze sprawiało dzieciom dużo radości i frajdy. Był to czas, kiedy mogli bezpośrednio obcować z naturą, poznawać rzeczywistość przyrodniczą poprzez obserwacje, eksperymentowanie i odkrywanie. Dzięki różnorodności zadań dzieci miały możliwość rozwijania twórczego i kreatywnego myślenia oraz realizowania indywidualnej i zbiorowej ekspresji twórczej. Dzieci wspaniale nauczyły się współpracować w grupie oraz szanować zdanie drugiej osoby. Projekt przyczynił się do ukształtowania w nich właściwego szacunku do otaczającej przyrody oraz rozbudzania wrażliwości na jej piękno.

Poniżej zadania zrealizowane przez grupę 0A,  podczas trwania projektu oraz fotorelacja:

 1. „Kółko i krzyżyk” – stworzenie gry kółko i krzyżyk z wykorzystaniem

dostępnych materiałów przyrodniczych.

 1. „Bąbelkowe dzieła sztuki” – wykorzystanie folii bąbelkowej do stworzenia prac

plastycznych.

 1. „Karton i jego drugie życie” – kreatywne wykorzystanie kartonu.
 2. „Przyrodnicze obrazki” – obrazy stworzone z materiałów przyrodniczych

znalezionych w najbliższej okolicy.

 1. „Zabawy z przyrodniczym pędzlem” – malowanie przedmiotami znalezionymi

w ogrodzie.

 1. „Pan Patyk”– wykorzystanie patyków do prac plastycznych.
 2. „Rolka po papierze na spacer się wybierze” – niezbędnik małego podróżnika.
 3. „Litery z natury” – tworzenie plansz edukacyjnych z darów natury.
 4. „Ekodomki” – wykonanie karmnika dla ptaków z wykorzystaniem butelki PET
 5. „Worek inspiracji” – zabawy z darami natury zebranymi podczas spacerów (projekt stroju księżniczki).

Olga Tabaczyńska

Emocja zdjęcia 5 Dary natury 1

 

1b

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie