MŁODZIEŻOWA RADA GMINY

OPIEKUN MRG – MAGDALENA BONA

PRZEDSTAWICIEL NASZEJ SZKOŁY DO MRGTYMOTEUSZ HOLKA

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie