MŁODZIEŻOWA RADA GMINY

OPIEKUN MRG – Dorota Bobrowska-Kaźmierczak

PRZEDSTAWICIEL NASZEJ SZKOŁY DO MRG

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie