O szkole

Hymn szkoły

„Rota”
muzyka: Feliks Nowowiejski
słowa: Maria Konopnicka


Nie rzucim ziemi skąd nasz ród!
Nie damy pogrześć mowy.
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep Piastowy.

Nie damy, by nas gnębił wróg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie