Stowarzyszenie Przyjaciół Pępowa

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Przyjaciół Pępowa
ul. Sikorskiego 13
83-330 Pępowo
konto: 5283 0900 0000 7978 7820 0000 10
tytuł przelewu: wpłata na cele statutowe

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA
Joanna Wiczling      – PREZES
Joanna Wenta         – ZASTĘPCA PREZESA
Maria Laskowska    
– ZASTĘPCA PREZESA

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie | Projekt i realizacja: Baltic Trend - projekty marketingowe