Dla Rodzica

Niezbędne informacje dla rodziców

na rok szkolny 2021/22

 

  1. Opłat można dokonać w pok. nr 1  (pn. 830 – 1700, wt. i śr. 700 – 1500 oraz pierwszy i ostatni czwartek miesiąca) lub podczas I wywiadówki;  tylko gotówką.

– obiady: /szt.; wrzesień (od …): zł; październik: … zł.

Opłat za obiad należy dokonywać do ostatniego dnia poprzedzającego miesiąc, za który ma być dokonana wpłata. Podczas dłuższej nieobecności dziecka w szkole, tj. powyżej 3 dni, jest możliwość zwrotu opłaty za te dni. Jednak jedynie po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie sekretariatu szkoły (tj. do 900 danego dnia).

– ubezpieczenie: płatne internetowo, kontakt tel.: 501 772 494, e-mail: a.nowaczyk@polbroker.pl, sekretariat@sug-ubezpieczenia.pl

wpłaty na Radę Rodziców należy wykonać na konto BS w Sztumie: 81 8309 0000 0079 5163 3000 0010 (50 zł/rok od rodziny).

 

  1. Rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko w tym roku szkolnym dojeżdżało na zajęcia autobusem szkolnym powinni złożyć „Wniosek o dowóz dzieci”, który jest dostępny w sekretariacie *Dzieci, które w minionym roku szkolnym dojeżdżały autobusem szkolnym nie muszą ponownie składać wniosków.

 

  1. Rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko uczęszczało na zajęcia w świetlicy powinni złożyć „Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej”, które jest dostępne na stronie internetowej albo w sekretariacie.

 

  1. Rodzice i dzieci, którzy chcieliby uzyskać dostęp do konta w systemie Librus lub nabyć nowe hasło powinni zgłosić się do sekretariatu szkoły, bądź wysłać taką prośbą na e-mail: sppepowo@wp.pl.

 

  1. W sprawie płatnych zajęć dodatkowych proszę kontaktować się z firmami prowadzącymi dane zajęcia. Kontakty znajdują się na ofercie, która jest umieszczona na gazetkach szkolnych oraz na stronie internetowej.

NADESŁANE: SEKRETARIAT

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie