Samorząd szkolny

Opiekun SU

Ryszard Peek

Przewodniczący SU

zastępca przewodniczącego

SEKRETARZ

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

 

 

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie