Samorząd szkolny

Opiekun SU

SYLWIA GÓRAK

Przewodniczący SU

Radosław Płotka
zastępca przewodniczącego
Tymoteusz holka

SEKRETARZ

OLIWIA JANK

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

 

 

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie