LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

     LABORATORIA   PRZYSZŁOŚCI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. PPOR. KLEMENSA WICKIEGO W PĘPOWIE

 

logotyp-laboratoria

Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach programu nasza Szkoła otrzymała od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach, ale także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

Nasza Szkoła przystąpiła do programu Laboratoria Przyszłości jesienią 2021 roku i pozyskała proporcjonalnie do ilości uczniów pomoce za kwotę 140 tys. zł. Wśród pozyskanych (określonych w katalogu Laboratoriów Przyszłości) pomocy Szkoła otrzymała następujący sprzęt, który będzie wykorzystywany na lekcjach i w ramach zajęć pozalekcyjnych (Załącznik nr1).

Projekt  obliguje Szkołę do dokumentowania przeprowadzonych zajęć z wykorzystaniem zakupionych pomocy, stąd prowadzący zajęcia będą dokumentowali je zdjęciami, które będą pojawiać się w tej zakładce i w mediach społecznościowych.

Od października planujemy rozpocząć zajęcia pozalekcyjne z wykorzystaniem sprzętu do zajęć kulinarnych, robótek ręcznych(w tym szycie na maszynach) i zajęcia fotograficzno – filmowe. Zajęcia będą prowadzili chętni rodzice wykonujący dane zawody Po szkoleniu  z zakresu obsługi drukarki 3D i okularów VR pomoce te również zostaną włączone do prowadzonych zajęć. W najbliższym czasie do Szkoły przyjedzie Mobilne Laboratorium Przyszłości , które zaproponuje nam różne propozycje zajęć z zakupionym sprzętem.

Do końca września będzie można zapisać się na w/w zajęcia po ukazaniu się ogłoszeń na Librusie.

Szkolny koordynator Laboratoriów Przyszłości – Renata Barzowska

POZYSKANE POMOCE I SPRZĘT

Pomoce LP(3)

ozdobnik_lp

WYKORZYSTANIE SPRZĘTU Z PROGRAMU
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

LABORATORIA1(wrzesień)

LABORATORIA (październik)

LABORATORIA listopad(1)

LABORATORIA grudzień

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI styczeń 23

ozdobnik_lp

 

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie