Ubezpieczenie ucznia

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

 

WSZELKIE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY
I ZGŁASZANIU WYPADKÓW w sekretariacie szkoły

 

 

Rodzicu, to Ty decydujesz o ubezpieczeniu swojego dziecka!

 

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie