Ubezpieczenie ucznia

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW 2021/22

 

WSZELKIE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY
I ZGŁASZANIU WYPADKÓW

 

 

Rodzicu to Ty decydujesz o ubezpieczeniu swojego dziecka

NNW szkolne on-line

  • Rodzic decyduje o wyborze wariantu, sumie ubezpieczenia, składce i samodzielnie dokonuje płatności.
  • 7 wariantów do wyboru, różne sumy ubezpieczenia i opcje dodatkowe.
  • ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków – 24h/dobę na całym świecie, w szkole, podczas wakacji i zajęć sportowych.
  • ochrona rozpocznie się od dnia następnego po przystąpieniu do ubezpieczenia i będzie obowiązywała przez cały rok kalendarzowy.
  •  Ubezpieczenie zawiera bardzo szeroką tabelą uszczerbków.
  • przystępując do ubezpieczenia on-line, Rodzic otrzyma mailem wszelkie niezbędne dokumenty.
  • Do wyboru jeden z 7 wariantów. Od Rodzica zależy jaki zakres ubezpieczenia wybierze.
  • kupując on-line można ubezpieczyć kilkoro dzieci.
  • zakres podstawowy obejmuje wypadki podczas zajęć W-F, UKS, SKS oraz podczas zawodów wewnątrzszkolnych, międzyszkolnych za wyjątkiem szkół sportowych. Ochrona obejmuje sport rekreacyjny.
  • Zakres podstawowy obejmuje wypadki podczas wyczynowego uprawiania sportu, udziału w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych, a także podczas zajęć W-F odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji w szkołach sportowych. Ochrona obejmuje wypadki podczas zajęć wychowania fizycznego, UKS, SKS oraz podczas zawodów wewnątrzszkolnych, międzyszkolnych i uprawiania sportu rekreacyjnego. Ochrona nie obejmuje sportów i aktywności wysokiego ryzyka zgodnie z OWU.

 

Wystarczy kliknąć w poniższy  link:

http://sug-ubezpieczeni.pl/code/ANSopot

gdzie w prosty i łatwy sposób, całkowicie on-line można ubezpieczyć dziecko.

Na stronie dostępne są również informacje: jak przystąpić do ubezpieczenia, tabela uszczerbków, OWU, regulamin sprzedaży oraz jak zgłaszać szkody.

 

W przypadku pytań proszę kontaktować się z p. Arletą Nowaczyk pod nr tel: 501772494,

mailem:  a.nowaczyk@polbroker.pl,

WIĘCEJ INFORMACJI NA:

http://sug-nnw-dzieci-i-mlodziezy-swiadczenia

 

______________________________________________________________________________

 

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie