Konsultacje nauczycieli

Konsultacje nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022

Konsultacje w w/w godzinach odbywają się po wcześniejszym kontakcie  z danym nauczycielem.

Nadesłane: sekretariat

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie